Marsvin ved Den Gamle Lillebæltsbro.

Fyn blev det

Vore folkevognsture i 2020 har bestyrket os i, at Fyn og nærliggende øer er vores hjemstavn. Lars er fynbo af fødsel. Hanne er tilflytter. Tilsammen har vi boet forskellige steder på Fyn i omkring hundrede år.

Under forsommerens coronalukning opsøgte vi naturoplevelser. I sensommeren var målet genåbnede kulturinstitutioner.

Vi fortæller om indtryk fra vore besøg i fynske kommuner. Ruten fulgte geografitimernes remse: ”Odense, Bogense, Middelfart o.s.v.” Set på den måde er Fyn fynsk og dansk hele vejen rundt, men med tydelige lokale præg.

Teksten kan bruges ved at tage hele turen for at få overblik, ved søge på en kommune, et sted eller en institution for at få indsigt og ved at scrolle for at finde oplevelser.

Odense Kommune

A bowl of bananas”Skyggen, rejsekammeraten og improvisatoren – et treenigt portræt af H.C. Andersen”.

H.C. Andersen fylder meget i Odense. Tilrejsende møder byens verdensberømte æresborger, når de fra Banegården har krydset Østre Stationsvej og den nye letbane. Billedhuggeren Bjørn Nørgaards monument fra 2005 er en nuanceret skildring af eventyrfortællerens personlighed og værk. Det matcher Andersens format.

Odense åbner fornyede museer for digteren H.C. Andersen i 2021 og for komponisten Carl Nielsen i 2022. En af de fem danske ringborge fra vikingetiden, der søges optaget på UNESCO's verdensarvsliste, lå på Nonnebakken.

A bowl of bananasRosengårdcentret under coronalukningen.

Rosengårdcentret er et af Danmarks store indkøbscentre, og det rummer nogle af vore nærbutikker. Da coronaen lukkede centret i foråret, stod indkøbsvognene ubrugte på den øde parkeringsplads.

Den oplevelse var ny for os. Indtil da kendte vi kun til pandemier og deres konsekvenser fra andre tider, lande eller miljøer.

A bowl of bananasTeater Momentum.

I oktober gennemlevede vi en epidemi på Teater Momentum. Rammen var dramatiseringen af den portugisiske forfatter José Saramagos ”En fortælling om blindhed”. Publikum lå på hospitalssenge blændet af mælkehvide briller. Stykket er en barsk beskrivelse af fysisk, moralsk og samfundsmæssigt forfald. Kravet om mundbind bidrog til realismen.

I teatrets katalog skriver Momentum og Sort/Hvids kunstnerisk leder Christian Lollike: ”Alle forestillinger i denne sæson undersøger en ny begyndelse for en fælles fremtid. Velkommen til ÅRNUL.”

I december måtte kultur- og fritidslivet atter lukke ned. Vi glæder os til at følge Momentums fremtidsforestillinger, når teatret åbner igen.

A bowl of bananasBrandts Klædefabrik.

Brandts Klædefabrik blev officielt indviet som kulturfabrik i 1987. Den er et fint eksempel på industribygninger omskabt til kunst, kultur, cafeer og forretninger. Konceptet har vist sig holdbart, og det har løbende tilpasset sig nye behov.

I august var det dejligt som sædvanlig at kunne følge Odenses dokumentarfilmfestival off på Brandts. I biografen stod hvert andet sæde tomt, de coronainspirerede muligheder for at streame filmene var en nyttig nyskabelse.

A bowl of bananasSanderumgaards Romantiske Have og lysthuset Marieshvile.

Johan Bülow anlagde Sanderumgaards Romantiske Have i engelsk landskabelig stil i årtierne omkring år 1800. Den er genskabt af godsets nuværende ejere Susanne og Erik Vind med støtte fra fonde. Grundlæggeren var inspireret af oplysningstiden, romantikken og frimurerbevægelsens idealer. Nogle af samtidens fremmeste kulturpersonligheder besøgte haven, som er skildret af bl.a. maleren C.W. Eckersberg.

Under coronakrisen benyttede vi os som mange andre af muligheden for at opleve ånden i naturen her.

Nordfyns Kommune

A bowl of bananasManneken Pis.

Den poetiske version af historie om Bogenses Manneken er, at en spæd dreng blev fundet forladt på færgen fra Jylland og adopteret af en lokal kvinde. Efter ophold i udlandet vendte den voksne Willum Fønns tilbage og skænkede byen statuen, som blev afsløret i 1934. Der findes mere prosaiske og sikkert mere sande versioner. Dem må interesserede selv finde.

Ligesom tvillingebroderen i Bruxelles af Hieronimus Duquesnoy får Manneken i Bogense tøj på ved festlige lejligheder. Vi mødte en venlig kvinde med en vandkande, som hjalp den lille fyr med at holde gang i strålen.

A bowl of bananasTorvet.

En tur rundt i Bogense byder på mange velbevarede bygninger og bymiljøer. Torvet med den rekonstruerede vandpumpe, de hyggelige huse og kirken med havudsigt, som er viet til sømændenes helgen Sct. Nikolai, er et godt eksempel.

Den årlige Rosenfestival blev i 2020 erstattet af mere coronabevidste aktiviteter. Blomsterdekorationer prægede traditionen tro Bogense sidst i juli.

A bowl of bananasNordfyns Højskole.

Nordfyns Højskole udspringer af internationalt engagement. Japanske Tadao Chiba tog i 1967 Den Transsibiriske Jernbane for at lære om dansk demokrati og velfærd. Det førte til en forelskelse i højskoletanken og i Helle, som blev hans hustru. I 1980’erne gjorde han den gamle Harritslev Skole til ramme om undervisning af danske drenge. 1990 blev den godkendt som højskole med en dansk-japansk profil og mange elever fra Japan.

A bowl of bananasMogens Godballe.

Vi fik fortællingen om skolens historie af Mogens Godballe. Han blev ansat som forstander i 2005 med erfaringer fra den nærliggende Brenderup Højskole.

Under coronakrisens første bølge måtte alle højskoler lukke. ”Hjælpepakkerne støttede os, og efter genåbningen driver vi igen god højskole trods kravet om at holde afstand,” fortalte Mogens i juli.

Han har besluttet at stoppe for at få tid til at skrive og bruge danske højskoleideer internationalt. I sidste halvdel af 2021 tager han til det sydlige Kina for at hjælpe med at opbygge et børnehaveseminarium. Højskole- og teatermanden Thomas Trier er ansat som hans efterfølger.

Vi er glade for vores kontakt til Nordfyns Højskole, hvor Lars har holdt foredrag om dansk kultur for kinesiske og danske elever.

A bowl of bananasLangø Mølle ved Gyldensteen Strand.

Aage V. Jensens Naturfond købte i 2011 den inddæmmede og opdyrkede Gyldensteen Strand for at gennemføre omfattende naturgenopretning. Da digerne blev fjernet efter mere end 140 år opstod en salt kystlagune og en fersk engsø.

Udviklingen giver viden om, hvordan oversvømning af kystarealer forårsaget af klimaforandringerne kan håndteres. Den følges tæt af forskere, fuglefolk, studerende og skoleelever. Oplysende plancher i et naturrum fortæller om projektet.

Langø Mølle, der tidligere pumpede vand væk fra området, er bevaret som et af flere fugletårne med fin udsigt.

A bowl of bananasFlyvesandet.

Flyvesandet er Fyns nordligste punkt. Her gik vi tur hyllet i duften af ramsløg mellem mere end hundred år gamle ranke bøge og flere hundred år gamle krogede ege. Vi mødte to fluefiskere, der begge fortalte, at de havde været tæt på at fange en ørred.

Nordfyns Kommune arbejder på at oprette Naturpark Nordfyn med afsæt i sin lange kyststrækning.

Middelfart Kommune

A bowl of bananasMarsvinebrønden.

Marsvinebrønden er skabt af billedhuggeren Hans Olsen, den blev afsløret i 1957. Jagt på marsvin var vigtig for Middelfart fra middelalderen til slutningen af 1800-tallet, hvor petroleum erstattede tran i lamperne. Under de to verdenskrige blev traditionen genoptaget. Marsvinelauget drev dyrene fra Lillebælt ind i Gamborg Fjord, hvor de blev slagtet som ved færøske grindedrab. Marsvin blev fredet i 1967.

Vi får undertiden følgeskab af de små, prustende hvaler, når vi ror kajak ved Hannes familiesommerhus på Samsø. Interessen er vist gensidig. I Middelfart så vi en flok nær Den Gamle Lillebæltsbro. Det er en betagende naturoplevelse.

A bowl of bananasKulturøen.

Kulturcentret Kulturøen er opført på en kunstig ø mellem de to Lillebæltsbroer. Den ikoniske bygning, der er tegnet at arkitekt John Lassen, rummer bl.a. bibliotek, biograf, mødelokaler og restaurant.

KulturØpladsen var først i september ramme om Klimafolkemødet, som Middelfart Kommune og Region Syddanmark vil gøre til en tilbagevendende national begivenhed. Formålet er at skabe løsninger på klimaudfordringen. Årets tema var ”Klimahandling nu”. Vi fulgte nogle af de perspektivrige debatter i en coronavenlig transmission via internettet.

A bowl of bananasClay Keramikmuseum Danmark.

Grimmerhus er skabt som enkesæde til det nærliggende Hindsgavl Slot af arkitekten Johan Daniel Herholdt. Villaen i historicistisk stil fra 1857 har haft flere funktioner. I 1994 blev den keramikmuseum, 2015 blev en fin, overvejende underjordisk udvidelse indviet. Museet fik samtidig sit nye navn.

Clay har en stor samling dansk og international keramik. I juli så vi bl.a. udstillingen ”Carl-Henning Pedersen – Lerets billedmager”. Hans fantasifulde, fabulerende verdener med mennesker og dyr fungerer også som keramik.

På de fynske museer, vi besøgte i løbet af sensommeren, var der mange gæster, som kom ind til halv pris støttet af coronahjælp. I efteråret meldte museerne om faldende besøgstal. I december måtte kultur- og fritidslivet igen lukke ned.

A bowl of bananasHanne med hornfisk og Den Nye Lillebæltsbro fra 1970 i baggrunden.

I maj lykkedes det Hanne at fange en af de livlige hornfisk, der hvert år på den tid lokker lystfiskere til Middelfarts moler.

A bowl of bananasRøjle Klint.

Vi gik tur langs Røjle Klint, hvor plastisk ler flyder ud på stranden. Lars genfandt den plads, som blev brugt til primitiv overnatning med bålmad, da han var lærer på den nu nedlagte højskole Brogården i Strib.

Naturpark Lillebælt er skabt i et samarbejde mellem Kolding, Fredericia og Middelfart Kommune. Den gennemstrømmes af bæltet og arbejder for en bæredygtig udvikling af lokalområdet.

Assens Kommune

A bowl of bananasPeter Willemoes.

Blot 17 år gammel var Peter Willemoes chef for ”Flådebatteri Nr. 1” med en besætning på 129 mand under slaget mod en engelsk flåde på Reden den 2. april 1801. Han faldt i slaget ved Sjællands Odde den 22. marts 1808.

Willemoes blev hyldet i sin samtid og bliver det stadig i fødebyen Assens, hvor han står på havnen. Statuen er ikke så monumental som hans engelske modpart admiral Horatio Nelsons himmelstræbende søjle på Trafalgar Square. Sammenlignet med den er billedhugger Christian Carl Peters afbildning af Willemoes, som blev opstillet i Assens 1902, en næsten realistisk skildring af den danske søhelt.

A bowl of bananasAssens Sukkerfabrik.

Assens Sukkerfabrik blev anlagt udenfor byen nær jernbanen og havnen i slutningen af 1800-tallet, fabrikken lukkede i 2006. De renoverede bygninger med moderne tilføjelser rummer Rådhuset samt Arena Assens med idræts-, fritids- og kulturfaciliteter. Byens tidligere rådhus skal omdannes til et "multitek" med bibliotek og samlingslokaler.

Billedet er taget fra de nærliggende Jordbassiner, hvor slam fra sukkerroer har hævet en strandeng 10 meter over havet. Arealet har udviklet sig til et artsrigt naturområde med udsigt over by og bælt.

Assens Kommune har planer om at oprette et nationalt Center for Kyst- og Lystfiskerturisme med afsæt i sine gode fiskepladser, der er givet en finanslovsbevilling til formålet.

A bowl of bananasMungo Park Koldings ”Hva så Europa”. (Foto: Peter Palle Skov.)

I januar 2020 præsenterede Vestfyns Teater ”Hva så Europa” i Arena Assens. Den aldrende kvinde Europa fejrer sin fødselsdag i et sommerhus sammen med familien. Som ung prinsesse blev hun bortført af Zeus i skikkelse af en tyr og lagde navn til kontinentet. Nu er hun måske dement. Stykket kommer flot omkring det europæiske fællesskabs aktuelle udfordringer. Vores tolkning er, at forfatteren Vivian Nielsen optimistisk lader Europa blive genfødt som kærlighedsgudinden Venus.

Teaterforeningens formand Bent Damsbo var bekymret, da coronaen i foråret førte til aflysninger. Billetsalget til efterårets forestillinger gik imidlertid godt, og de blev gennemført med et tomt sæde mellem familiegrupper. Foreningen drives af frivillige og har begrænsede udgifter, så den klarer krisen.

A bowl of bananasKamilla Herskind på Tobaksgaarden.

Vi mødte Kamilla Herskind og hendes kæreste Jonas Balsløv på Tåsinge, hvor de bor og har værksteder i tre campingvogne på Carlsberg Camping. Hun er billedkunstner og dameskrædder, han er snedker og ingeniørstuderende. I august inviterede Kamilla os til fernisering på sin udstilling ”Kun et knust hjerte er helt” på Tobaksgaarden i Assens. Hun står ved et selvportræt.

Tobaksgaarden er et alsidigt kulturhus indrettet i Assens Tobaksfabriks gamle bygninger. Det indgår i en fælles, fynsk regional spillestedsaftale. Da vi besøgte huset i august, fungerede det igen efter forårets coronalukning med udstillinger, biografforestillinger og koncerter udendørs.

A bowl of bananasKamillas fortolkning af vores campingliv.

Da pandemien ramte Europa i foråret fik Kamilla aflyst udstillinger i Rostock og København. Det inspirerede hende til mod betaling at lave ”coronaskitser” af mindeværdige situationer efter folks fotografier. Vi bad hende om at tolke vores campingliv.

A bowl of bananasFrøbjerg Bavnehøjs Mindelund for besættelsestidens ofre fra Fyns Stift.

Frøbjerg Bavnehøj er med sine 131 meter Fyns højeste punkt, som gennem tiden har været et yndet sted for idrætsstævner, folkemøder og friluftsteater. I Lars barndom var det tillige et yndet mål for hans families søndagsudflugter. Turen inkluderede en fortælling om danmarkshistorien fra stavnsbåndets ophævelse til Anden Verdenskrig med udgangspunkt i områdets mindesten. Monumentet for besættelsestidens ofre er skabt af billedhuggeren Gottfred Eickhoff.

Som belønning for vores tålmodighed fik vi børn lov at rulle ned ad højen. Dengang var der vist ingen landskabsplejende får og fårelorte.

Faaborg-Midtfyn Kommune

A bowl of bananasYmerbrønden.

Billedhuggeren Kai Nielsens Ymerbrønden fortæller den nordiske mytologis skabelsesberetning. Urjætten Ymer drikker af koen Adhumblas yver, mens koen former drengen Bure ved at slikke på en saltsten. Ymer blev dræbt af tre aser, der skabte kosmos af dele fra hans krop.

Kunstværket med den mægtige nøgne mand vakte forargelse og debat i Faaborg, da det blev opstillet på Torvet i 1913.

A bowl of bananasJim Lyngvilds "Jesus på korset" i Helligåndskirken.

Kunst og nøgenhed vækker stadig debat i Faaborg. Det viste Helligåndskirkens udstilling ”Vorherre Bevares”. Den lokale designer Jim Lyngvild havde produceret syv store fotografier med nyfortolkninger af bibelske fortællinger.

Udstillingen varede indtil efteråret 2020, hvor kirkerummet skulle restaureres. Fyens Stiftstidende refererede i september en diskussion mellem Lyngvild og biskop Tine Lindhardt om, hvorvidt Gud har brug for en marketingchef. De blev ikke enige.

Besøgstallet i løbet af sommeren blev opgjort til 50.000, og kunst i kirken var et tema i kampvalget til Helligåndskirkens menighedsråd.

A bowl of bananasFaaborg Museum for Fynsk Malerkunst.

Museet blev stiftet i 1910 af fabrikant Mads Rasmussen, som lod kunstnergruppen Fynboerne vælge værker. Arkitekt Carl Petersens bygning med tilføjelser, arkitekt Kaare Klints stole og de varierede rum med kunst udgør en helhed præget af omhu for detaljen. Stedet er en værdig ramme om de kunstnere, der i 1907 blev anledning til ”bondemalerstriden” ved at skildre Fyns natur og landboeres hverdagsliv.

Da vi besøgte museet i juli, så vi udstillingen ”Anna Syberg – Øjeblikkets skønhed” med den kvindelige malers indtagende blomsterakvareller.

Faaborg Museum står overfor en renovering og udvidelse. Byens kulturhistoriske museum Øhavsmuseet flytter permanent til lokaler på Faaborg Havn i 2021.

A bowl of bananasSvanninge Bakker.

Nogle af Fynbomalernes motiver i byen og den omgivende natur er indrammet. Her Fritz Sybergs billede ”Aftenleg i Svanninge Bakker”. På maleriet danser unge karle og piger kædedans i solnedgangens røde lys. Bakkerne stod i år 1900, da Syberg malede dem, skarpt uden træer og buske. Værket kan opleves på Faaborg Museum.

Der lå et par hvilende vandrere i rammen, da vi fandt den.

A bowl of bananasTrolden Finn.

Den fornuftige forklaring på Fyns landskaber er, at istidernes flytten rundt på jordlagene har skabt bakker og dale. Nogle steder findes der også mere fantasifulde fortællinger. Ifølge sagnet er Svanninge Bakker og Bjerge jord, som blev tilovers, da Trolden Finn udgravede den nærliggende Arreskov Sø til guden Odins kone Frigg.

Her skuer Trolden ud over resultatet af sit arbejde, som kunstneren Thorkild Hoffmann Larsen har set ham. Måske var det Finn, der fandt på at kalde bakkerne ”De Fynske Alper”.

Svendborg Kommune

A bowl of bananasHvalfisken.

Den tjekkiske billedhugger Frantisek Baleks skulptur Hvalfisken er en kopi af galionsfiguren fra en grønlandsfarer af samme navn. Briggen fungerede i mange år som stationært skoleskib i Svendborg Havn.
Originalen blev udført af billedskæreren Henrik J. Møen i 1850, Baleks version blev afsløret i 2003.

Historien vidner om respekt for byens søfartstraditioner, og fantasidyret med træk fra både hval og fisk er velplaceret på Havnepladsen.

A bowl of bananas”Ungdomsliv – 1950-2001 Et byvandringsspil i Svendborg”.

Svendborg er kreativ, det fornemmes blot ved at går en tur i byen. Når svendborgensere skal forklare hvorfor, nævner de bølger af initiativrige tilflyttere: Den Frie Lærerskole, Den Røde Højskole, Baggård Teatret, kollektivet Slotgården, kollektivsammenslutningen 2. Oktober, der oprettede spillestedet Kloster Moster m.fl.

I september fulgte vi en byvandring, hvor 65 unge og nogle voksne opførte syv scener fra et halvt århundredes ungdomsliv i Svendborg. Torben Hansen var idemand og tovholder på projektet. Her vises en situation fra 1977 foran Kloster Moster, hvor en gruppe gæster taler sammen udenfor under en pause i musikken.

Svendborg blev 2008 som den første danske kommune optaget i det internationale Cittaslow-netværk. Det opstod som en italiensk kamp mod multinational fast food og for langsomme lokale fødevarer. Det er blevet til en international bevægelse, der fremmer kvalitet i menneskers og byers liv ud fra en helhedsbetragtning.

A bowl of bananasFrederiksø.

Den lovende blanding af kultur og maritime erhverv på Frederiksø er nok det nærmeste, man på Fyn kommer lignende kreative miljøer i byer som Berlin og Amsterdam.

Da vi besøgte Svendborg i august, var delfinen Delle en attraktion, der tiltrak tilskuere til vands og til lands. Vi fik et glimt af det elegante dyr fra kajen.

A bowl of bananasNaturama.

Svendborgs traditionsrige zoologiske museum åbnede i nye lokaler under navnet Naturama i 2005. Rammerne understøtter udstillingen. Dyrene er placeret på tre niveauer i det organisk formede midterste rum. Vand, land og luft med havdyr nederst, landdyr midterst og fugle øverst. Døgnrytmens 24 timer markeres af skiftende lys og lyd.

En naturguide gav en dramatisk introduktion til levende dyr i stil med den australske krokodillejæger og tv-stjerne Steve Irwin. Da vi senere mødte guiden udenfor, viste han os en udmattet skarv, som fik et rekreationsophold på Naturama.

A bowl of bananasØhavsstien.

Man kan vandre 220 kilometer omkring det Sydfynske Øhav, hvis man tager Øhavsstien i fuld længde. Vi gik denne gang 23 km fra Troense på Tåsinge til Rudkøbing på Langeland og tog behageligt trætte bussen retur. Undervejs oplevede vi idylliske Troense, statelige Valdemar Slot, stedet hvor de ulykkeligt elskende Elvira Madigan og Sixten Sparre fandt døden, Siøsundbroen og Langelandsbroen plus en masse natur.

Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner. Samarbejder om at gøre Det Sydfynske Øhav til UNESCO Global Geopark. Ansøgningsfristen er forlænget til 2022.

Vi besøgte Langeland og Ærø på vore Danmarksture i 2017 og sprang dem over i 2020.

A bowl of bananasLehnskov Strand.

Lehnskov Strand er Fyns sydligste punkt. Det markeres af en bænk, hvor man kan nyde udsigten.

Nyborg Kommune

A bowl of bananasInnocentia.

Den uskyldige unge kvinde med klædet er skabt af billedhuggeren Carl Aarsleff. Han blev født i Nyborg og flyttede til København, hvor han fik sin kunstneriske uddannelse og sit virke bl.a. som professor ved og direktør for Kunstakademiet. Skulpturen er en bronzeafstøbning lavet i 1990 af en gipsfigur fra ca. 1918.

Innocentia står på græsset foran byens fine, fredede biblioteksbygning med ryggen mod Nyborg Slot.

A bowl of bananasNyborg Slot.

Nyborg Slot og by er vigtige minder fra Danmarks middelalder og renæssance. Slottet blev grundlagt af Valdemar Sejr omkring år 1200 for at overvåge Storebælt. Her havde kongemagten til huse i næsten 400 år. Her mødtes landets første parlament, Danehoffet. Her blev Danmarks første grundlov, Håndfæstningen, underskrevet i 1282. Slottet blev stærkt skadet under Svenskekrigene i 1650’erne, gik i forfald og blev til militært lager. I begyndelsen af 1900-tallet blev det fredet og efter en ufuldstændig restaurering åbnet for offentligheden.

Nyborg har sammen med Slots- og Kulturstyrelsen samt fonde arbejdet for at genskabe og formidle sin historie som kongeby. Ambitionen har været at udvikle Nyborg Slot og by som kandidat til UNESCO’s verdensarvsliste.

Projektet har skabt debat om principper for restaurering og formidling af kulturarv. I december 2020 sagde Miljø- og Fødevareklagenævnet nej til at give en nødvendig dispensation fra museumsloven. Tiden vil vise, hvilke konsekvenser afgørelsen får for besøgendes adgang til slottet.

Det restaurerede slot skulle ifølge planen være genåbnet i 2023.

A bowl of bananasTorvet.

Da vi besøgte Nyborg i juni, var der gang i renoveringen af Torvet foran Rådhuset, som binder slottet og byen sammen. Det blev anlagt som turneringsplads i 1550’erne og bruges stadig til ridderkampe. Under de årlige Danehofmarkeder kæmper rustningsklædte mænd til hest med lange lanser hjulpet af kvinder med klædelige kyser. Det kan man opleve i virkeligheden og på YouTube.

Torvet stod klar til indvielse samtidig med, at juletræet blev tændt sidst i november. Grundet coronaen måtte borgerne ikke samles for at overvære begivenheden, men de kunne følge den som live-streaming på Facebook.

A bowl of bananasKnudshoved med fyrtårn og knaldstation.

Området ved Slipshavn og Knudshoved byder på en fascinerende blanding af natur- og kultur. Vi gik en tur gennem skoven og på stranden. Dagen sluttede med en overnatning med udsigt mod havnen.

Slipshavn er Nyborgs tidligste havn. Den har en broget historie, der bl.a. har efterladt skanser, en toldbygning og militære anlæg, som nu bruges af Marinehjemmeværnet.

Fyrets lys ledte søfarten i klart vejr, mens knaldstationen blev brugt til at affyre kanonslag i kurven for at advare med lyd, når der lå tåge over Storebælt.

A bowl of bananasFærgelejet og Storebæltsforbindelsen.

Færgelejet i forgrunden blev overflødiggjort af den faste forbindelse med broer og tunnel i baggrunden. Togforbindelsen stod færdig i 1997, vejforbindelsen var klar til den royale indvielse i 1998.

Synet mindede os om den storebæltskaffe, der holdt sammen på vores forhold, da Hanne boede i København, Lars i Odense.

Kerteminde Kommune

A bowl of bananasAmanda.

Virkelighedens Amanda hed formentlig Sophie Krag. Hun var datter af en urmager fra Kerteminde og drog til København i 1891 med en tyveårigs drøm om at blive skuespiller. Her blev hun forlovet, men kort efter forelsket i en anden mand. Trekantsdramaet gjorde hende til hovedperson i revyvisen om den troløse kæreste, der indledes med linjen ”Min Amanda var fra Kerteminde”. Sophie blev berømt eller måske berygtet for sin kærlighed, men gift blev hun aldrig.

Statuen ved Langebro er skabt af kunstneren Robert Lund Jensen i 1954. Han skildrede en ung fiskerpige, der blev koblet til visen og døbt Amanda.

Vi ved ikke om historien er sand, men vi ved, at den er så god, at den bliver fortalt igen og igen med små variationer og mange detaljer om de involverede parter.

A bowl of bananasFjord & Bælt.

I løbet af efteråret kom Fjord & Bælt i modvind fra dyreværnskredse for at holde vilde dyr i fangenskab. Centret forsvarede sig med, at det bidrager til forskning, som giver dyr i det fri bedre levevilkår. Samspillet mellem stedets dyr og mennesker gør det troværdigt, at begge parter trives.

Fjord & Bælts særudstilling ”Invasive Arter – Nye Dyr” var parallel til en lignende udstilling på Naturama i Svendborg om tilkomne dyr i Danmark. En film sluttede med at spørge, om mennesket er en invasiv art, der har bredt sig over hele kloden.

Det er nok klogt at samle viden om, hvordan vi giver dyr bedre betingelser.

A bowl of bananasJohannes Larsen Museet.

Malerne Johannes og Alhed Larsens villa fra 1901 er kernen i museet. Den blev tegnet af skagensarkitekten Ulrich Plesner med afsæt i Larsens egne skitser og ombygget af Carl Petersen, der også var arkitekten bag Faaborg Museum. Farvevalg, interiører og kunstværker bidrager til den autentiske oplevelse. De senere nybygninger er nænsomt indpasset i miljøet.

Haven rummer stadig nogle af de fugle, som var hyppige motiver i Johannes Larsens værker. Man forstår godt, at det smukke hjem blev et samlingssted for Fynbomalerne og intellektuelle i samtiden.

Under et besøg i august så vi særudstillingen ”Fra Tønder til Thule”, der viste fotografen Henrik Saxgrens billeder af landskaber og deres beboere.

A bowl of bananasSybergland og Villa Hjulben.

Lidt nord for byen har Kerteminde Kommune med inspiration fra Johannes Larsen og Fritz Sybergs landskabsmalerier omdannet et tidligere landbrugsareal til et attraktivt naturområde.

Sybergs lille rullende atelier Villa Hjulben gav ham ly for vind og vejr, når han malede i naturen. Nutidens besøgende kan finde ly i shelters og under et halvtag med borde til medbragt mad.

Familien Syberg flyttede fra Svanninge til Over Kærby i 1902. Forfatterne Otto Gelsted og Johannes V. Jensen kaldte området nær Pilegården, hvor kunstneren boede og fandt motiver ”Sybergland”.

A bowl of bananasKerteminde Marina.

Under turene på Fyn er vi hver morgen vågnet op til havudsigt. Vi har i år gjort den opdagelse, at marinaers autocamperpladser er en god løsning, når man blot har brug for elektricitet, vand, bad og toilet.

I begyndelsen var vi bekymrede for, om fællesfaciliteterne udgjorde en smitterisiko, men de var alle steder klinisk rengjorte og forsynet med håndsprit. Vi har ikke hørt om nogen, der har fået covid-19 på marinaer eller campingpladser. Nogle autocampister måtte i foråret tage en hurtig tur fra Spanien for at nå hjem, inden grænserne til Danmark og Norge lukkede.

A bowl of bananasFyn skal det være.

Ønsket om at tiltrække indenlandske turister til erstatning for de udenlandske skabte med held øget samarbejde om turisme på Fyn i 2020. Den fælles overskrift var: ”Fyn skal det være”.

Vore fynske folkevognsture har givet indtryk af kulturel selvbevidsthed og gode initiativer. Samarbejdserfaringerne kunne bruges til at koordinere udviklingen af kultur- og naturtilbud bedre. Det vil være til gavn for både fynboer og gæster. En oplagt mulighed må være kysterne. De hænger sammen øen rundt, det gør planerne for dem vist ikke.

Vi glæder os over vores hjemstavn og over, at broer og færger forbinder Fyn med resten af verden. Næste år håber vi at kunne rejse i Polen.

Henvisninger

Oplysningerne stammer fra samtaler og medier samt trykte materialer og hjemmesider om kommuner, kulturinstitutioner, vandreture m.v.

Til planlægning af turene havde vi glæde af:
Carolyn Bain and Christian Bonetto: lonely planet. Denmark. 2015.
Anne Mette Futtrup: Turen går til Danmark ad Margueriteruten. 2016.
Jørgen Hansen: Hyggelige steder i Danmark. 2017.
Else Marie Lehman: 111 steder på Fyn som du skal se. 2019.
Roger Pihl: Danmarks Bjerge. Fra det laveste til det højeste. 2015.
Torben Gang Rasmussen: Vandreture i Danmark. 2017.
På egen fod. 36 naturudflugter i Fyns amt. 2001.

Se også:

December 2020